Tiquet Obert


Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 - [Support Dept]

Departments of all kinds of public to be entertained.

 - [Billing Dept.]

All billing inquires related to new order, renewals Domain etc will be entertained here.

 - [Sales Dept.]

New inquiry related our product and service.