פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 - [Support Dept]

Departments of all kinds of public to be entertained.

 - [Billing Dept.]

All billing inquires related to new order, renewals Domain etc will be entertained here.

 - [Sales Dept.]

New inquiry related our product and service.